ImageHlavná stránka

ImageO čo tu vlastne ide?

ImageRady (nie len) nováčikom

ImageKto sme

ImageNaše kešky

Imagegeocaching.sk

ImageZobraz nájdené TB a GC

ImageZobraz rebríček kešerov

ImageZobraz zoznam členov

ImageKniha návštev

ImagePrihlás sa

Rumia Hradok


Založil: Fedik, Shiketko
Waypoint: GC2E18F
Obtiažnosť / terén: 2/2,5
Veľkosť: Large
Otvor na Geocaching.sk
Otvor na Geocaching.com

Hvezdáren
Na základe návrhu pléna ONV bola 1.12.1981 zriadená príspevková organizácia Okresná ludová hvezdáren so sídlom v Michalovciach. Svoju cinnost otvorila v provizórnych priestoroch na Námestí osloboditelov, kde mala k dispozícii len pracovne. Mesto prislúbilo pamiatkovo chránený Moussonov dom na Hrádku, budova si vyžiadala úcelovú prestavbu.
1.1.1986 sa hvezdáren prestahovala do zrekonštruovanej budovy. Po roku 1990 prešla hvezdáren niekolkými delimitáciami a zmenami názvu. Znížil sa pocet zamestnancov. Od apríla 2002 je pod správou vyššieho územného celku v Košiciach.
Hvezdáren sa venuje popularizácii astronómie a príbuzných vedných odborov. V rámci odborno-pozorovatelskej cinnosti pozoruje slnecnú fotosféru, vykonáva zákryty hviezd mesiacom, fotografické a vizuálne pozorovanie jasných komét, vizuálne pozorovanie meteoritov.
Do technického vybavenia hvezdárne patri audiovizuálna výpoctová technika COUDÉ – reflaktor 150/2250 mm v pätmetrovej kupole, zrkadlový dalekohlad Cassegrain 200/1760 mm v trojmetrovej kupole. Coelostat s vertikálnym slnecným dalekohladom a prenosné dalekohlady.