ImageHlavná stránka

ImageO čo tu vlastne ide?

ImageRady (nie len) nováčikom

ImageKto sme

ImageNaše kešky

Imagegeocaching.sk

ImageZobraz nájdené TB a GC

ImageZobraz rebríček kešerov

ImageZobraz zoznam členov

ImageKniha návštev

ImagePrihlás sa

Rumia Partizán


Založil: Shiketko
Waypoint:
Obtiažnosť / terén: 2,5/3
Veľkosť: malá
Otvor na Geocaching.sk
Otvor na Geocaching.com

Chcel by som vám ukázat miesto, o ktorom málokto vie. Je v lese mimo cesty a tak o tom obycajný „smrtelník“ nevie. Ale odteraz ho budete poznat už aj vy, aj ked pri zakladaní som mal vždy pocit, že toto miesto malo ostat ešte nepoznané a zabudnuté.

V týchto miestach v roku 1944 pôsobili dve partizánske oddiely: Kriván a Jastrib
Partizánska brigáda Kriván
Velitel: ppl. Jozef Vogel
Nác. Štábu: kpt. Jozef Tabiš
Koncom augusta sa v priestoroch severovýchodného Slovenska nachádzalo viac ako 20-tisíc slovenských vojakov v dvoch divíziách, ktorých úlohou bolo pripravit obranné postavenia pre nemeckú armádu pozdlž hrebenov Karpát hraniciach s Polskom. V tom case však boli velmi intenzívne kontakty medzi predstavitelmi slovenskej armády na rôznych úrovniach a velitelmi partizánskych skupín pôsobiacich na Východnom Slovensku. Výsledným cielom mala byt priama podpora Slovenskému národnému povstaniu vyhláseného 29. augusta 1944. Ako z histórie vieme, plán na pripojenie sa slovenských vojakov k povstalcom bojujúcim v Slovenskom národnom povstaní bol prezradený a nemecká armáda za dva dni uskutocnila akciu Kartoffelernte mit Prämie – odzbrojenie slovenskej armády. Nepodarilo sa jej to úplne. Medzi velitelov, ktorí sa so svojimi vojakmi pridali k partizánom už predtým, patril aj podplukovník Vogl s dôstojníkmi a vojakmi 2. divízie. Partizánska brigáda Kriván bola vytvorená 1.-3. septembra 1944. Pozostávala z jednotiek slovenských vojakov 2. divízie a niektorých partizánov zo skupín Belov – Kovalenko a brigády Sergej. K 5. septembru mala 390 mužov , 83 koní a 6 diel. Spolu s partizánmi uvedených partizánskych skupín obsadili zaciatkom septembra 12 dedín od Sniny k Medzilaborciam a v smere Zubné – Papín – Pichné, avšak Nemci do oblasti povolali posily. Brigáda spolu s partizánskymi skupinami Sergej a Belov – Kovalenko sa teda pôvodne chcela cez Lupkovský priesmyk prebit k Sovietskej armáde. Podarilo sa to však iba prvým dvom partizánskym skupinám. Vojaci brigády Kriván sa presunom kanónov zdržali a tak 24. septembra Nemci nasadili do útoku na tomto území tažké zbrane, zaútocili v smeroch od Adidoviec, Sniny a Zbudského Rokytova. Vojaci zo skupiny Kriván sa preto museli 25. septembra presunút cez rozvodnenú Cirochu a Dlhé nad Cirochou na vrch Kyjov. Prešlo ich tam už len asi 250. Brigáda až do skoncenia cinnosti mala svoj hlavný tábor pod Kyjovom.


Partizánska brigáda Kriván bola organizovaná v rotách - Jánošík, Sloboda, Žula, Vihorlat a neskoršie vzniknutej roty Kyjov pozostávajúcej zo sovietskych dobrovolníkov. 27. októbra bol oslobodený Užhorod a prvé obce na východnom Slovensku. Velitel partizánskeho oddielu Jastrib dostal príkaz od Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve v spolupráci s partizánskymi skupinami vo Vihorlatských vrchoch obsadit obce na južnom úpätí Vihorlatu, dostat pod kontrolu cestu Sobrance – Michalovce a vytvorit tak vhodné podmienky na obsadenie Michaloviec. Koordinátorom celej akcie bola partizánska brigáda Kriván. Na základe rozkazu velitela PB Kriván ppl. Vogla partizánske oddiely obsadili obce Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Kaluža, Vinné, Trnavu pri Laborci a Porúbku z humenského okresu a 28. októbra vztýcili vo Vinnom ceskoslovenskú zástavu. Nemci však v úseku Pavloviec podnikli rozsiahly protiútok tankami a lietadlami a Sovietska armáda musela ustúpit až za Uh. Ocakávaný útok Sovietskej armády však neprišiel a tak 30. októbra na obsadené obce zaútocili Nemci a partizáni boli nútení stiahnut sa znova do hôr. Oddiel Kriván od svojho vzniku, teda 1. septembra do 26. novembra 1944 dosiahol v bojovej cinnosti tieto výsledky: štyrikrát sa stretol v bezprostrednom boji s nepriatelom, znemožnoval mu využívat niektoré komunikácie v okrese Humenné, uskutocnil 60 bojových akcii, pri ktorých zlikvidoval množstvo nemeckých a madarských vojakov a zmocnil sa mnohej bojovej techniky nepriatela.


Partizánsky oddiel Jastrib
Velitel: Michal Zacharovic Sena
Nác. Štábu: Pavol Donov
Základ samostatného partizánskeho oddielu Jastrib utvorila 5-clenná spravodajsko-prieskumná skupina pri 4. ukrajinskom fronte, ktorá bola vysadená 26. augusta 1944 na Kovalovom hrunku nad Vinným (na tom mieste je umiestnená pamätná tabula). Po vypuknutí SNP sa k nim pridala cast vojakov 2. východoslovenskej divízie a cast príslušníkov oddielu Pugacov. Oddiel sa rozrástol na 40 clenov a vybudoval zemlanky na Babeji na mieste, kde bol predtým partizánsky oddiel Pugacov, ktorého clenovia spávali dovtedy v stanoch. Táto partizánska skupina bola poverená predovšetkým spravodajskou cinnostou, preto neustále menila svoje pôsobisko. V druhej polovici septembra nadviazala spojenie so skupinou Kriván, ktorá sa sem presunula z oblasti Zubného – Papína –Nechvalovej Polianky. Kedže vzhladom na svoje poslanie partizánska skupina Jastrib nemohla zväcšovat pocet svojich príslušníkov , cast partizánov a vojakov zo skupín Kriván a Pugacov vytvorila partizánsku skupinu Veža, ktorá mala hlavný tábor na úpätí vrchu Kyjov. Na mieste, kde bol tábor oddielu Jastrib je dnes hrob partizána Ignaca Belorusa, ktorý bol tažko zranený pri podminovávaní Hamornického mosta. K zranenému partizánovi privolali lekárku Hauptlorencovú z Michaloviec, ktorej sa však nepodarilo zachránit jeho život. Neskôr sa oddiel premiestnil asi o 6 km dalej od Kyjova a jeho miesto nahradila partizánska skupina Kriván. Partizánsky oddiel sa potom rozdelil na 4 družstvá, každé z nich sa utáborilo na inom mieste vo Vihorlate na jeho južných a severných svahoch tak, aby mohli sledovat pohyb nemeckých vojsk na trase Michalovce – Humenné, Humenné –Snina a Michalovce – Sobrance. Všetky družstvá jednotky Jastrib zotrvali v lesoch Vihorlatu až do oslobodenia Humenného a Michaloviec – 26. novembra 1944.

PS: dá sa tu aj opekat, tak si môžete zobrat nieco dobre do žalúdka.

PS 2: ak chceš vediet viac o partizánskych skupinách vo vihorlatských vrchoch klikni TU.